Ekspert

Małgorzata Roge-Wiśniewska

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska jest certyfikowanym coachem z międzynarodową akredytacją ACC ICF

ACC_WEB

Zapraszam do zapoznania się z kodeksem etycznym ICF (w języku angielskim).

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, trener, coach z międzynarodową akredytacją ACC ICF, ekspert w zakresie zarządzania środowiskiem, ocen środowiskowych, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Zaangażowany także w rozwijanie współpracy badawczo-rozwojowej uczelni i biznesu obejmującej m.in. aplikacyjne prace dyplomowe. Poprzez warsztaty, doradztwo i coaching wpiera przedsiębiorstwa i inne instytucje w rozwoju i wprowadzaniu zmian. Jej największe talenty wg Gallupa to: empatia, współzależność, osiąganie, uczenie się i wizjoner. Dzięki czemu rozumie nawet skomplikowane współzależności i relacje, a tworzone przez nią rozwiązania są osadzone w wiedzy i umiejętnościach. Pomaga firmom i instytucjom w zintegrowaniu działań na rzecz zarządzania środowiskiem, społecznej odpowiedzialności oraz tworzenia odpowiedzialnego wizerunku jak również we wdrażaniu niezbędnych zmian. Pasjonatka zrównoważonego życia.

Od ponad dwudziestu lat prowadzi zajęcia dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, realizuje badania oraz publikuje na tematy ściśle związane z zarządzaniem środowiskiem oraz zrównoważonym rozwojem. Autor kilkudziesięciu publikacji, autor i redaktor naukowy kilku książek, recenzent artykułów dla kilku czasopism naukowych, współautor kilkudziesięciu raportów oddziaływania na środowisko. Wiceprezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych. Członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Kapituły Programu Stypendialnego MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Organizator i prelegent licznych konferencji i seminariów. Ekspert i trener, który dzięki kompetencjom coacha potrafi skutecznie wprowadzać zmiany w działaniu profesorów, doktorantów, studentów jak i pracowników firm, instytucji publicznych czy organizacji pozarządowych.

116
117
1053
219
103
4568
52

Katalizator Zmian współpracował z m.in.:

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, przedsiębiorcy funkcjonujący m.in. na terenie i w okolicy miast: Gdańsk, Lublin, Łódź, Radom, Starachowice, Warszawa, parków krajobrazowych: Tucholskiego, Wdeckiego, Chełmińskiego, Nadwiślańskiego, Górznieńsko-Lidzbarskiego.

Ekspert Katalizatora Zmian współpracował ponadto z m.in.:

uczelniami i instytucjami badawczymi, np.:
Uniwersytet Warszawski, Universiteit Twente – Holandia, University of Southampton – Wielka Brytania, Lunds Universitet – Szwecja, Háskóli Íslands -Islandia, University of Sydney – Australia, Univerzita Komenskeho v Bratislave – Słowacja, Helmholtz-Centre for Environmental Research (UFZ) – Niemcy
instytucjami publicznymi takimi jak np.:
GDOŚ (członek Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko), Ambasada Republiki Indonezji, Starostwo Powiatowe w Płocku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
organizacjami pozarządowymi takimi jak np.:
Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych (wiceprezes), Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL (członek zarządu), Centrum UNEP/GRID-Warszawa, WWF, Instytut Metropolitarny
oraz firmami, np.:
Bureau Veritas Polska, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie Warszawy, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Transprojekt Gdański

Wybrane publikacje

 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla instytucji. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla studentek i studentów. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla uczelni. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. (red.) 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Materiały konferencji „Aplikacyjne prace dyplomowe i inne formy dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem”. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2015, Publicly Involved Spatial Development in the Podkarpackie Voivodship in Poland from an Environmental Point of View, Barometr Regionalny, Analizy i Prognozy, 13, 1, 113-118.
 • Roge-Wiśniewska M., Tomasik K. (red.) 2015, Przejdź na ciemną stronę nocy. Środowiskowe i społeczne skutki zanieczyszczenia światłem. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kantowicz E., Roge-Wiśniewska M. (red.) 2012, Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M., 2010, Environmental management and sustainable development. w: Roge-Wiśniewska M. (red.), Environmental Management and Assessment in Poland. Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office, Warsaw, ss. 15–19.
 • Roge-Wiśniewska M., 2004, Analiza oddziaływań jako narzędzie wspomagające planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na przykładzie gazociągu tranzytowego Jamał – Europa Zachodnia. Problemy Ocen Środowiskowych 1[24], ss. 44–48.
 • biuro@katalizator-zmian.pl
 • +48 609 571 933
 • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian