Ekspert

Małgorzata Roge-Wiśniewska

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska jest certyfikowanym coachem z międzynarodową akredytacją ACC ICF

ACC_WEB

Zapraszam do zapoznania się z kodeksem etycznym ICF (w języku angielskim).

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

Wykładowca akademicki, trener, coach z międzynarodową akredytacją ACC ICF, ekspert w zakresie zarządzania środowiskiem, ocen środowiskowych, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Zaangażowany także w rozwijanie współpracy badawczo-rozwojowej uczelni i biznesu obejmującej m.in. aplikacyjne prace dyplomowe. Poprzez warsztaty, doradztwo i coaching wpiera przedsiębiorstwa i inne instytucje w rozwoju i wprowadzaniu zmian. Jej największe talenty wg Gallupa to: empatia, współzależność, osiąganie, uczenie się i wizjoner. Dzięki czemu rozumie nawet skomplikowane współzależności i relacje, a tworzone przez nią rozwiązania są osadzone w wiedzy i umiejętnościach. Pomaga instytucjom w zintegrowaniu działań na rzecz tworzenia odpowiedzialnego wizerunku, zarządzania środowiskiem i społecznej odpowiedzialności biznesu jak również we wdrażaniu niezbędnych zmian.

Animuje i pisze posty do społeczności na Facebooku „Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska dla zrównoważonego życia” www.facebook.com/SD4SLpl oraz „Sustainable development and environmental management for sustainable life” http://www.facebook.com/sd4sl  zaineresowanych technikami, dobrymi praktykami, wydarzeniami itp. z zakresu zrównoważonego rozwoju, zarządzania środowiskiem, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) itd. przydatnymi dla biznesu i innych instytucji. Pasjonatka zrównoważonego życia, o którym pisze do społeczności na Facebooku http://www.facebook.com/SL4SDpl łączącej ludzi pragnących żyć w harmonii ze sobą i otaczającym światem.

Od ponad dwudziestu lat prowadzi zajęcia dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, realizuje badania oraz publikuje na tematy ściśle związane z zarządzaniem środowiskiem oraz zrównoważonym rozwojem. Autor i redaktor naukowy kilku książek. Wiceprezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych. Członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Kapituły Programu Stypendialnego MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Organizator i prelegent licznych konferencji i seminariów. Ekspert i trener, który dzięki kompetencjom coacha potrafi skutecznie wprowadzać zmiany w działaniu profesorów, doktorantów, studentów jak i pracowników firm i innych instytucji.

112
117
1041
181
99
4339
52

Katalizator Zmian współpracował z m.in.:

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, przedsiębiorcy funkcjonujący m.in. na terenie i w okolicy miast: Gdańsk, Lublin, Łódź, Radom, Starachowice, Warszawa, parków krajobrazowych: Tucholskiego, Wdeckiego, Chełmińskiego, Nadwiślańskiego, Górznieńsko-Lidzbarskiego.

Ekspert Katalizatora Zmian współpracował ponadto z m.in.:

instytucjami publicznymi takimi jak np.:
Uniwersytet Warszawski, Universiteit Twente, University of Southampton, Lunds Universitet, Háskóli Íslands, Ambasada Republiki Indonezji, GDOŚ (członek Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko), Starostwo Powiatowe w Płocku,
organizacjami pozarządowymi takimi jak np.:
Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych (wiceprezes), Centrum UNEP/GRID-Warszawa, WWF, Instytut Metropolitarny
oraz firmami, np.:
Transprojekt Gdański, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie Warszawy, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

Wybrane publikacje

 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla instytucji. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla studentek i studentów. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla uczelni. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. (red.) 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Materiały konferencji „Aplikacyjne prace dyplomowe i inne formy dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem”. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2015, Publicly Involved Spatial Development in the Podkarpackie Voivodship in Poland from an Environmental Point of View, Barometr Regionalny, Analizy i Prognozy, 13, 1, 113-118.
 • Roge-Wiśniewska M., Tomasik K. (red.) 2015, Przejdź na ciemną stronę nocy. Środowiskowe i społeczne skutki zanieczyszczenia światłem. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kantowicz E., Roge-Wiśniewska M. (red.) 2012, Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M., 2010, Environmental management and sustainable development. w: Roge-Wiśniewska M. (red.), Environmental Management and Assessment in Poland. Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office, Warsaw, ss. 15–19.
 • Roge-Wiśniewska M., 2004, Analiza oddziaływań jako narzędzie wspomagające planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na przykładzie gazociągu tranzytowego Jamał – Europa Zachodnia. Problemy Ocen Środowiskowych 1[24], ss. 44–48.
 • biuro@katalizator-zmian.pl
 • +48 609 571 933
 • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian