Innowacje dla rozwoju

Warsztaty, doradztwo i coaching dla innowacji i wdrażania koniecznych zmian oraz współpracy badawczo-rozwojowej.

Wsparcie innowacji i wdrażania koniecznych zmian w zakresie m.in.:

  •  wykorzystania kreatywności i innowacji w rozwoju firmy lub instytucji,
  •  diagnozy potrzeb,
  •  form współpracy badawczej z uczelniami i instytutami badawczymi, w tym w ramach aplikacyjnych prac dyplomowych,
  •  sposobów organizacji prac badawczo-rozwojowych,
  •  określania korzyści i kosztów innowacji lub prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Realizowane za pomocą: warsztaty, doradztwo i coaching – liczba godzin i forma uzależniona od potrzeb firmy lub instytucji.

Dbasz o rozwój swoich pracowników? Wykup warsztat lub coaching indywidualny, w zależności od potrzeb firmy, proponowany pracownikom jako nagroda lub standardowy element działań CSR.

Zobacz również

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian