Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska pomagają nie tylko obniżyć koszty i zwiększyć przychody firm, ale poprawiają także ich wizerunek.

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

Zrównoważone życie

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska dla zrównoważonego życia

Sustainable development and environmental management for sustainable life

Odpowiedzialny Rozwój

Wykorzystywanie działań na rzecz społecznej odpowiedzialności (CSR), zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla rozwoju firmy, instytucji lub organizacji.

Zmiany i innowacje dla rozwoju

Warsztaty, doradztwo i coaching dla innowacji i wdrażania koniecznych zmian oraz współpracy badawczo-rozwojowej.

Rozwój osobisty i zawodowy

Dla firm, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i klientów indywidualnych, zwłaszcza kadry zarządzającej oraz nauczycieli akademickich i naukowców.

Zrównoważone życie

Wsparcie w poszukiwaniu zrównoważonego życia, tj. życia szczęśliwego, spójności wewnętrznej i pozytywnych relacji z otoczeniem, równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, wygodą a poszanowaniem zasobów.

Od przewodnika do inspiratora:
doradztwo, trening, mentoring, coaching w podążaniu ścieżką zrównoważonego życia, odpowiedzialnego rozwoju oraz innowacji.
dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

Ekspert Katalizatora Zmian

Zrównoważony rozwój – zrównoważone życie: zarządzanie, innowacje, komunikacja i edukacja – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, doradca, trener, mentor, coach z międzynarodową akredytacją PCC ICF

CredentialBadges_PCC

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

Coach z międzynarodową akredytacją na poziomie profesjonalnym PCC ICF, trener, konsultant i wykładowca akademicki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie m.in. zarządzania, komunikacji, innowacji, zrównoważonego rozwoju. Poprzez warsztaty, doradztwo i coaching wspiera firmy i inne instytucje oraz osoby prywatne w rozwoju i wprowadzaniu zmian. Jej największe talenty wg Gallupa to: empatia, współzależność, osiąganie, uczenie się i wizjoner. Dzięki czemu rozumie nawet skomplikowane współzależności i relacje, a tworzone przez nią rozwiązania są osadzone w wiedzy i umiejętnościach. Ekspertka i trenerka, która dzięki kompetencjom coacha potrafi skutecznie wprowadzać zmiany w działaniu liderów i ich zespołów. Odnosi sukcesy także w pracy z osobami indywidualnymi.

Współpracuje z liderami i ich zespołami. Zakres prowadzonego przez nią doradztwa i warsztatów obejmuje m.in. zarządzanie (zespołami, projektami), komunikację społeczną i interpersonalną (współpraca w zespole, komunikacja z interesariuszami, publiczne prezentowanie, asertywność, negocjacje, mediacje, networking), innowacje, współpracę badawczo-rozwojową, zarządzanie ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, tematykę rozwoju osobistego obejmującą m.in. zarządzanie czasem, radzenie sobie w sytuacji zmiany, rozwój kariery, analiza i zarządzanie powiązaniami z otoczeniem, zrównoważone życie. Autorka kilkudziesięciu publikacji, autorka i redaktorka naukowa kilku książek, recenzentka artykułów dla kilku czasopism naukowych. Organizatorka i prelegentka licznych konferencji i seminariów. Pasjonatka zrównoważonego życia.

około 200
ponad 5500
około 2500
57
około 500
około 130
około 250

Pięć Kroków do Sukcesu, czyli jak to działa

Kontakt


Skontaktuj się w wygodny dla Ciebie sposób: telefonicznie, mailowo, lub poprzez media społecznościowe.

Spotkanie


Umówimy się na spotkanie, podczas którego określimy zakres i formy współpracy.

Analiza


Na tym etapie nastąpi analiza twoich potrzeb.

Rozwiązania


Wyniki analizy dadzą podstawę, do wygenerowania propozycji rozwiązań i wypracowania ostatecznych rozwiązań do wdrożenia.

Wdrożenie


Po obustronnej akceptacji propozycji rozwiązań, przystępujemy do ostatniego etapu, czyli do wdrażania zmian.

Spotkajmy się - nadchodzące wydarzenia

Katalizator Zmian współpracował z m.in.:

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus, przedsiębiorcy funkcjonujący m.in. na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, kieleckiego i lubelskiego.

Ekspert Katalizatora Zmian współpracował ponadto z m.in.:

uczelniami i instytucjami badawczymi, np.:
Uniwersytet Warszawski, Universiteit Twente – Holandia, University of Southampton – Wielka Brytania, Lunds Universitet – Szwecja, Háskóli Íslands -Islandia, University of Sydney – Australia, Univerzita Komenskeho v Bratislave – Słowacja, Helmholtz-Centre for Environmental Research (UFZ) – Niemcy,
instytucjami publicznymi takimi jak np.:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (członek Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko), Ambasada Republiki Indonezji, Starostwo Powiatowe w Płocku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie,
organizacjami pozarządowymi takimi jak np.:
Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych (wiceprezes), Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL (członek zarządu), Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Instytut Metropolitarny, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus, Stowarzyszenie OPTA, WWF,
oraz firmami, np.:
Bureau Veritas Polska, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, Ecorys Polska, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Transprojekt Gdański.

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian