Zarządzanie, komunikacja, innowacje: szkolenia i coaching

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

Zrównoważone życie

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska dla zrównoważonego życia

Sustainable development and environmental management for sustainable life

Zarządzanie i komunikacja

Warsztaty, doradztwo, mentoring i coaching dla zarządzania firmami, zespołami i projektami oraz komunikacji interpersonalnej i społecznej.

Zmiany i innowacje dla rozwoju

Warsztaty, doradztwo i coaching dla innowacji i wdrażania koniecznych zmian oraz współpracy badawczo-rozwojowej.

Droga do szczęścia i spełnienia

Warsztaty, doradztwo, coaching i mentoring dla harmonii wewnętrznej, zrozumienia własnych potrzeb, aspiracji, talentów, przekonań, sposobu myślenia  w celu znalezienia drogi do szczęścia i spełnienia w życiu prywatnym i zawodowym.

Zrównoważone życie

Wsparcie w poszukiwaniu zrównoważonego stylu życia, tj. życia szczęśliwego, spójności wewnętrznej i pozytywnych relacji z otoczeniem, równowagi pomiędzy życiem osobistym a pracą, wygodą a poszanowaniem zasobów.

Od przewodnika do inspiratora:
doradztwo, trening, mentoring, coaching w podążaniu drogą szczęścia, spełnienia zawodowego i zrównoważonego życia.
dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

Ekspert Katalizatora Zmian

Zarządzanie, komunikacja i innowacje – trening coaching, mentoring,

CredentialBadges_PCC

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

Coach z międzynarodową akredytacją na poziomie profesjonalnym PCC ICF, trener, konsultant i wykładowca akademicki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie m.in. zarządzania, komunikacji, innowacji, zrównoważonego rozwoju. Poprzez warsztaty, doradztwo i coaching wspiera firmy i inne instytucje oraz osoby prywatne w rozwoju i wprowadzaniu zmian. Jej największe talenty wg Gallupa to: empatia, współzależność, osiąganie, uczenie się i wizjoner. Dzięki czemu rozumie nawet skomplikowane współzależności i relacje, a tworzone przez nią rozwiązania są osadzone w wiedzy i umiejętnościach. Ekspertka i trenerka, która dzięki kompetencjom coacha potrafi skutecznie wprowadzać zmiany w działaniu liderów i ich zespołów. Odnosi sukcesy także w pracy z osobami indywidualnymi.

Współpracuje z liderami i ich zespołami. Zakres prowadzonego przez nią doradztwa i warsztatów obejmuje m.in. zarządzanie (zespołami, projektami), komunikację społeczną i interpersonalną (współpraca w zespole, komunikacja z interesariuszami, publiczne prezentowanie, asertywność, negocjacje, mediacje, networking), innowacje, współpracę badawczo-rozwojową, zarządzanie ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, tematykę rozwoju osobistego obejmującą m.in. zarządzanie czasem, radzenie sobie w sytuacji zmiany, rozwój kariery, analiza i zarządzanie powiązaniami z otoczeniem, zrównoważone życie. Autorka kilkudziesięciu publikacji, autorka i redaktorka naukowa kilku książek, recenzentka artykułów dla kilku czasopism naukowych. Organizatorka i prelegentka licznych konferencji i seminariów. Pasjonatka zrównoważonego życia.

około 200
ponad 5500
około 2500
57
około 500
około 130
około 250

Pięć Kroków do Sukcesu, czyli jak to działa

Kontakt


Skontaktuj się w wygodny dla Ciebie sposób: telefonicznie, mailowo, lub poprzez media społecznościowe.

Spotkanie


Umówimy się na spotkanie, podczas którego określimy zakres i formy współpracy.

Analiza


Na tym etapie nastąpi analiza twoich potrzeb.

Rozwiązania


Wyniki analizy dadzą podstawę, do wygenerowania propozycji rozwiązań i wypracowania ostatecznych rozwiązań do wdrożenia.

Wdrożenie


Po obustronnej akceptacji propozycji rozwiązań, przystępujemy do ostatniego etapu, czyli do wdrażania zmian.

Spotkajmy się - nadchodzące wydarzenia

Katalizator Zmian współpracował z m.in.:

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ,Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ekspert Katalizatora Zmian współpracował ponadto z m.in.:

uczelniami i instytucjami badawczymi, np.:
Uniwersytet Warszawski (wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny), Háskóli Íslands -Islandia, Helmholtz -Centre for Environmental Research (UFZ) – Niemcy, Lunds Universitet – Szwecja, University of Southampton – Wielka Brytania, University of Sydney – Australia, Univerzita Komenskeho v Bratislave – Słowacja, Universiteit Twente – Holandia,
instytucjami publicznymi takimi jak np.:
Ambasada Republiki Indonezji, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Płocku,
organizacjami pozarządowymi takimi jak np.:
Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Instytut Metropolitarny, Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL, Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych, Stowarzyszenie OPTA, WWF
oraz firmami, np.:
Amazon, Bureau Veritas Polska, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, Centrum Pomocy Profesjonalnej, Corning, Ecorys Polska, Emerson, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Mars, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Netflix, Nokia, UPS, TJX Europe, Transporeon Transprojekt Gdański.

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian