Inspiracje

Drony w służbie ochrony środowiska

Coraz częściej drony dostarczają informacji nt. stanu środowiska. Najczęściej wykorzystywane są do wykonywania zdjęć i filmów. Obrazy dostarczane przez drony wykorzystuje się do tworzenia ortofotomap, których zastosowanie może być bardzo szerokie, np. PGNiG na ich podstawie będzie poszukiwać złoża ropy naftowej i gazu.
Za ich pomocą można także transpotrować lekkie urządzenia do pomiaru jakości powietrza. Przykładem mogą być urządzenia AirDron produkowane przez firmę SoftBlue, które pobierają próbkę dymu.

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian