Inspiracje

Warsztaty „Nowe technologie dla leśnictwa”

Kiedy:
7-8 czerwca 2018 r.

Gdzie:
Instytut Geodezji i Kartografii

Temat przewodni:
Prezentacja możliwości wykorzystania technik teledetekcyjnych w zakresie monitoringu środowiska. Przedstawione zostaną przykłady zastosowania teledetekcji do kartowania lasów, wykrywania zmian w lasach, klasyfikacji gatunków drzew (typy lasów), szacowania nadziemnej biomasy leśnej i zasobów węgla.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu Biomasse-Forschungsstruktur (ang. Biomass Estimation Knowledge Structure), w skrócie BioFor. Projekt BioFor finansowany jest przez Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań w ramach programu „Tworzenie i rozszerzanie wspólnych struktur naukowych w Europie”. Wydarzenie to realizowane jest ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 2018 świętowanego pod egidą RCE Warsaw Metropolitan.

Więcej:
www.igik.edu.pl

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian