Inspiracje

“Filozofia Zrównoważonego Rozwoju” 2018

XXII Konferencja Naukowa pt. “Filozofia Zrównoważonego Rozwoju” – zgłaszanie referatów
10 września 2018 ·

CEL: wymiana poglądów i dyskusja nt. filozoficznych, antropologicznych, etycznych, edukacyjnych i polityczno-prawnych aspektów zrównoważonego rozwoju.

ORGANIZATOR: Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

MIEJSCE: Warszawa ul. Wóycickiego 1/3

TERMIN KONFERENCJI: czwartek, 22 listopada 2018, rozpoczęcie o godz. 9.30

TERMIN ZGŁASZANIA REFERATÓW: do 23.09.2018 r.

OPŁATA: 100 zł

JĘZYK WYSTĄPIENIA: polski

DŁUGOŚĆ WYSTĄPIEŃ: 15-20 min.

PUBLIKACJA WYBRANYCH WYSTĄPIEŃ: czasopismo “Studia Ecologiae et Bioethicae” (Lista B – 11 pkt.)

STRONA KONFERENCJI: https://ieib.edu.pl/2018/07/28/filozofia-zrownowazonego-rozwoju/

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian