Inspiracje

Co można zrobić w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego?

Co firmy i inne instytucje mogą zrobić w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego? Warto zainspirować się uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, która zdecydowała się wprowadzić następujące rozwiązania:

1. W trybie pilnym podejmuje się skierowaną do pracowników i studentów Wydziału akcję
informacyjną dotyczącą kryzysu klimatyczno-ekologicznego i działań zaradczych.
2. Dla studentów rozpoczynających naukę na Wydziale wprowadza się szkolenie dotyczące zasad
działania przyjętych przez Wydział w związku z kryzysem klimatyczno-ekologicznym.
3. Zaleca się, by przy planowaniu podróży służbowych pracowników i doktorantów Wydziału było
brane pod uwagę kryterium minimalizacji śladu węglowego. W szczególności zaleca się unikania
przelotów samolotami – dotyczy to zarówno podróży krajowych, jak i zagranicznych, jeśli istnieje
możliwość łatwego dotarcia na miejsce drogą lądową (uzasadnienie: możliwość około 10-krotnego
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych).
4. Jako alternatywę dla spotkań naukowych wymagających podróży lotniczych, zaleca się
organizowanie wideokonferencji.
5. Wprowadza się obowiązek segregowania wszystkich odpadów generowanych na Wydziale, w tym
odpadów związanych z działalnością laboratoriów. Zachęca się pracowników i studentów do
wykorzystywania pojemników stojących na terenie Wydziału w celu segregacji.
6. W celu składowania odpadów organicznych, w pobliżu budynku Wydziału zostaje ustawiony
kompostownik.
7. W Ogrodzie Botanicznym Wydziału Biologii zaleca się zastępowanie podłoża torfowego
alternatywnymi typami podłoża ogrodniczego w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
wskutek degradacji torfowisk.
8. Zaleca się opracowanie procedur zmniejszających konieczność drukowania dokumentów w obiegu
wewnętrznym w celu zmniejszenia zużycia materiałów.
9. Do drukowania i kopiowania dokumentów oraz materiałów dydaktycznych na Wydziale zaleca się
wykorzystywanie niechlorowanego papieru z recyklingu.
10. Wprowadza się jako zasadę dostępność posiłków wegańskich w stołówce Wydziału oraz zaleca się
dostępność posiłków wegańskich przy organizacji cateringu na konferencjach i innych imprezach
organizowanych na Wydziale.
11. W przypadku posiłków serwowanych podczas konferencji i innych spotkań na Wydziale, wprowadza
się jako zasadę przekazywanie niewykorzystanych posiłków do banków żywności lub innych
punktów rozdawania żywności (food-sharing), przekazujących ją osobom potrzebującym.
12. Zaleca się eliminację wszelkich naczyń i opakowań jednorazowych i/lub niepodlegających
biodegradacji z przestrzeni administrowanej przez Wydział, w szczególności ze stołówki, sklepów i
automatów z żywnością oraz ze spotkań, konferencji i imprez organizowanych na Wydziale.

Ponadto powołany został Zespół do spraw odpowiedzialności klimatycznej i środowiskowej Wydziału, którego zadaniem będzie m.in. przygotowanie strategii działań zmierzających do znaczącego ograniczenia śladu węglowego Wydziału.

Źródła:

https://www.biol.uw.edu.pl/pl/files/docs/klimat/Uchwala_01092019_RWB_UW_190924.pdf

https://www.biol.uw.edu.pl/pl/files/docs/klimat/Lista_proc_zalec_wpr_naWB_190924.pdf

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian