Inspiracje

Społeczeństwo obywatelskie

Pełna realizacja idei zrównoważonego rozwoju wymaga włączenia mieszkańców. Będzie to jednak bardzo trudno osiągnąć bez pełnego oddolnego zaangażowania społeczeństwa, które jest cechą społeczeństw obywatelskich. Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się świadomym uczestnictwem w życiu publicznym oraz inicjowanie i podejmowaniem aktywnych działań nie tylko na poziomie lokalnym, ale także regionalnym, krajowym a nawet międzynarodowym. Niezmiernie ważną cechą takiego społeczeństwa jest także baczne obserwowanie działań instytucji. W społeczeństwach demokratycznych kluczową rolę pełnią wybory. Decydują bowiem o tym, kto w imieniu społeczeństwa będzie podejmował decyzje i jakiego rodzaju te decyzje będą. Dlatego członkowie tego typu społeczeństwa licznie stawiają się na głosowanie. Nie tylko przychodzą na głosowanie, ale oddają także ważne głosy. Nawet jeśli nie ma na liście kandydatów ich marzeń. Czasem, gdy absolutnie nie są w stanie poprzeć żadnego, to oddają nieważny głos. Nigdy jednak nie wrzucają czystej kartki by ograniczyć potencjalną  możliwość nieetycznego działania jakiegoś członka komisji.

Zapewnienie prawdziwie demokratycznego funkcjonowania państwa nie obędzie się także bez dołączenia jak największej liczby osób do obserwowania poprawności przebiegu wyborów. Obserwowanie działań komisji wyborczych na etapie głosowania, a zwłaszcza podczas liczenia głosów zapewnia pełną prawidłowość prac komisji. Obserwatorzy społeczni, w odróżnieniu od mężów zaufania, nie muszą być związani z żadnym z kandydatów. Na straży wyborów może stanąć każda osoba posiadająca czynne prawo wyborcze. Wystarczy się zgłosić. Obserwator może określić gdzie i o jakiej porze może obserwować. Organizacja rejestrująca powinna zapewnić wsparcie, np. w postaci krótkiego szkolenia online w zakresie procedur obowiązujących komisje wyborcze.

Gdzie można się zgłosić?

Do każdej instytucji, która troskę o prawa obywatelskie, demokrację czy rozwój społeczeństwa obywatelskiego ma w swoim statucie. Organizacjami, które dużo wysiłku podejmują w zebranie obserwatorów należy m.in. Fundacja Batorego, Sieć obywatelska Watchdog Polska czy Fundacja Odpowiedzialna Polityka: http://odpowiedzialnapolityka.pl/index.php/obserwacja-wyborow-prezydenckich-2020/
Formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScllNV9gbmX8au9x0UbfeP2JsZJeay1oVpaN5QjT_LH8ys5Jg/viewform

 

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian