Inspiracje

Czym jest Zrównoważone Życie?

Zrównoważone Życie oznacza właściwy balans pomiędzy wszystkimi sferami życia, tj.:

  • psychiczną,
  • społeczną,
  • fizyczną,
  • finansową.

Sfera psychiczna obejmuje takie elementy jak duchowość wiążąca się z wiarą i misją, wartości, emocje, harmonia wewnętrzna. Natomiast sferę społeczną kształtują przede wszystkim relacje z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi oraz otoczeniem społecznym.

W sferze fizycznej ważne jest zdrowie, które zależy od sposobu odżywiania, długości i jakości snu oraz relaksu, kondycji fizycznej. Bardzo ważnym czynnikiem jest również jakość otoczenia rozumiana jako jego funkcjonalność i wpływ na zdrowie oraz środowisko a nie jako jego prestiż. Otoczenie wpływa na zdrowie bezpośrednio poprzez, np. jakość powietrza, wody, światło oraz pośrednio poprzez np. jakość gleby, na której rosną rośliny jadalne lub pasze dla zwierząt hodowlanych. W otoczeniu roślinności człowiek lepiej się czuje, nie tylko ze względu na dobre warunki życia. Piękno zróżnicowanej przyrody jest źródłem przeżyć estetycznych oraz inspiracji zarówno artystycznej jak i technicznej. Podnosi także ekonomiczną wartość nieruchomości położonych w jej otoczeniu.

W sferze finansowej kluczową rolę odgrywają środki utrzymania, które zależą zarówno od przychodów, np. z pracy oraz wysokości i struktury wydatków. Podczas zakupów warto kierować się m.in. jakością produktów (będą lepiej i dłużej służyły) oraz tym, czy produkty wytworzone były z poszanowaniem dla pracowników i środowiska przyrodniczego. Odpowiedzialność za to w jaki sposób wpływamy na innych ludzi i na środowisko przyrodnicze spoczywa na każdym z nas. Bez dbałości o innych ludzi nie stworzymy dobrze funkcjonujących i szczęśliwych społeczeństw. Natomiast wysokiej jakości, zróżnicowane i dobrze funkcjonujące środowisko przyrodnicze jest warunkiem przetrwania ludzi na Ziemi.

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian