Inspiracje

Webinar: Kolizje ptaków z przeszklonymi elementami infrastruktury

Data:
3 listopada 2020 r., godz. 10.00-13.00

Miejsce:
Szkolenie online na platformie MS Teams.

Dla kogo:
– pracownicy administracji publicznej jednostek terytorialnych i samorządowych, np. Urząd Miejski, Urząd Gminy, Zarząd Dróg i Zieleni, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski,
– architekci, urbaniści, planiści miejscy,
– deweloperzy, inwestorzy, zarządcy budynków.

Prelegenci:
Aleksandra Szurlej-Kielańska – prezes Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com
dr Lucyna Pilacka – wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com

ZAGADNIENIA

 1. Wstęp: dlaczego, jak i dokąd migrują ptaki,
 2. Geneza problemu:
 • dlaczego ptaki nie widzą szklanych barier,
 • których gatunków dotyczy problem,
 • jakich obiektów dotyczy problem,
 • których lokalizacji dotyczy problem – tzw. hotspots,
 1. Skala problemu:
 • rozpoznanie problemu na świecie,
 • rozpoznanie problemu w Polsce,
 • na jakie trudności napotykamy,
 • uwarunkowania prawne,
 1. Dostępne rozwiązania minimalizujące:
 • podstawowe zasady,
 • aranżacja przestrzeni wokół inwestycji,
 • rozwiązania dostępne na etapie projektowym,
 • rozwiązania dostępne na etapie eksploatacji,
 • przykłady dobrych praktyk.

Organizatorzy:
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych – Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com

Webinar realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapisy:
do dnia 30 października drogą mailową na adres j.kurach@pomorskieparki.pl lub ewentualnie telefoniczną (58 301 80 99) należy podać: tytuł webinaru, imię i nazwisko, instytucja,
nr telefonu kontaktowego/adres e-mail.  O przyjęciu na szkolenie online decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w webinarze, w przypadku rezygnacji, proszone są o kontakt, w celu umożliwienia zaproszenia na szkolenie osób z listy rezerwowej.

 

Komentarze (0)

 • biuro@katalizator-zmian.pl
 • +48 609 571 933
 • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian