Inspiracje

Program stypendialny warszawskiego MPWiK

O stypendium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (MPWiK) ubiegać się mogą studenci studiów pierwszego stopnia (będących na co najmniej trzecim roku studiów), drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich (będących na co najmniej czwartym roku studiów) oraz osób realizujących doktoraty następujących uczelni:

  • Uniwersytetu Warszawskiego
  • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Wojskowej Akademii Technicznej
  • Politechniki Warszawskiej
  • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
    .

Stypendyści dostają również możliwość odbycia stażu pod opieką profesjonalistów w największym przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym w Polsce i jednym z największych w Europie.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać mailowo na adres stypendia@mpwik.com.pl lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie MPWiK z dopiskiem na kopercie “Program stypendialny” do 11 września 2022 roku. Wnioski są rozpatrywane dwa razy w roku – w lutym oraz we wrześniu.

Formularze wniosków:
https://www.mpwik.com.pl/view/program-stypendialny

 

 

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian