Zrównoważone życie

Wsparcie w poszukiwaniu zrównoważonego stylu życia, tj. żżycia szczęśliwego, spójności wewnętrznej i pozytywnych relacji z otoczeniem, równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, wygodą a poszanowaniem zasobów, we właściwym balansie pomiędzy przenikającymi się czterema sferami życia: psychiczną, społeczną, fizyczną i finansową.

Autorski program obejmujący pracę indywidualną lub grupową nad:

  • istotą zrównoważonego życia,
  • diagnozą zrównoważenia własnego życia,
  • kierunkami ewentualnych zmian,
  • wdrożeniem niezbędnych działań.

Zapraszamy:

  • kadrę zarządzającą wszystkich szczebli,
  • właścicieli firm,
  • osoby indywidualne.

Realizowane za pomocą: warsztat, mentoring lub coaching indywidualny, w zależności od potrzeb firmy, proponowany pracownikom jako nagroda lub standardowy element działań CSR. Praca z klientami indywidualnymi, zespołami i grupami, w tym w ramach grup wsparcia.

Zastanawiasz się jaki prezent wręczyć bliskim lub współpracownikom? Wykup Kartę Prezentową Zrównoważone Życie obejmującą coaching lub trening w zakresie oferowanym przez Katalizator Zmian. Tematy i formę pracy wybierze osoba obdarowana.

Zobacz również

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian