Zrównoważone życie

Wsparcie w poszukiwaniu zrównoważonego stylu życia, tj. życia szczęśliwego, spójności wewnętrznej i pozytywnych relacji z otoczeniem, równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, wygodą a poszanowaniem zasobów. Życie we właściwym balansie pomiędzy przenikającymi się czterema sferami życia: psychiczną, społeczną, fizyczną i finansową.

Autorski program obejmujący pracę indywidualną lub grupową nad:

  • istotą zrównoważonego życia,
  • diagnozą zrównoważenia własnego życia,
  • kierunkami ewentualnych zmian,
  • wdrożeniem niezbędnych działań.

Zapraszamy:

  • osoby indywidualne.

Warsztaty, coaching indywidualny i grupowy lub mentoring,  w zależności od potrzeb osób i firm.
Liczba godzin i forma uzależniona od potrzeb osób, firm lub instytucji.

Moduł ten może być proponowany pracownikom jako nagroda lub standardowy bonus.

Zastanawiasz się jaki prezent wręczyć bliskim lub współpracownikom? Wykup Kartę Prezentową Zrównoważone Życie obejmującą coaching lub trening w zakresie oferowanym przez Katalizator Zmian. Tematy i formę pracy wybierze osoba obdarowana.

Zobacz również

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian