Inspiracje

Nowy podatek od uszczelnienia terenu

Od 1 stycznia 2018 gminy mają obowiązek pobierania od mieszkańców podatku od uszczelnienia terenu. Podatek ten, potocznie nazywany podatkiem od deszczówki, ma stanowić rekompensatę, za zmniejszenie naturalnej retencji krajobrazowej. Opłata ma dotyczyć nieruchomości o powierzchni większej niż 3 500 m2, których 70% jest wyłączonych z powierzchni biologicznie czynnej i jednocześnie nie jest ujętych w systemy kanalizacji otwartej bądź zamkniętej.

Szczegóły.

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian