Zarządzanie i komunikacja

Warsztaty, doradztwo, mentoring i coaching dla zarządzania firmami, zespołami i projektami oraz komunikacji interpersonalnej i społecznej.

Wsparcie m.in. w zakresie:

 • podejmowania ważnych decyzji,
 • tworzenia nowych strategii i projektów oraz w realizacji dotychczasowych,
 • weryfikacji atutów i dotychczasowych działań oraz tworzenie nowych rozwiązań,
 • zwinnego zarządzania zespołami i projektami,
 • planowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony i zarządzania środowiskiem dopasowanych do misji celów firmy,
 • asertywnego zarządzania czasem, pieniędzmi i innymi zasobami,
 • rozwoju kompetencji komunikacji interpersonalnej i społecznej,
 • tworzenia dobrych relacji,
 • pracy zespołowej,
 • budowania pewności siebie,
 • kreowania wizerunku,
 • autoprezentacji,
 • przygotowania do wystąpień publicznych,
 • radzenia sobie ze stresem oraz sytuacjami konfliktowymi,
 • zwiększenia motywacji i efektywności,
 • planowania i realizacji celów,
 • wytyczania ścieżki rozwoju zawodowego,
 • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Praca z klientami indywidualnymi, zespołami i grupami, w tym w ramach grup wsparcia.
Liczba godzin i forma uzależniona od potrzeb osób, firm lub instytucji.

Dbasz o rozwój swoich pracowników? Wykup warsztat lub coaching indywidualny proponowany pracownikom jako nagroda lub standardowy bonus.

Chcesz zrobić komuś prezent? Wykup Kartę Prezentową Rozwój ZawodowyKartę Prezentową Rozwój Osobisty lub  Kartę Prezentową Zrównoważone Życie obejmującą coaching lub trening w zakresie oferowanym przez Katalizator Zmian. Tematy i formę pracy wybierze osoba obdarowana.

Zobacz również

 • biuro@katalizator-zmian.pl
 • +48 609 571 933
 • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian