Ekspert

Zrównoważony rozwój – zrównoważone życie: zarządzanie, innowacje, komunikacja i edukacja – wykładowca akademicki, doradca, trener, mentor i coach z międzynarodową akredytacją ACC ICF

ACC_WEB

Zapraszam do zapoznania się z kodeksem etycznym ICF (w języku angielskim).

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

Zrównoważony rozwój – zrównoważone życie: zarządzanie, innowacje, komunikacja i edukacja – adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, doradca, trener, mentor, coach z międzynarodową akredytacją ACC ICF. Jej ponad 20-letnia działalność zawodowa związana jest ze zrównoważonym rozwojem, zarządzaniem i ocenami środowiskowymi, CSR, komunikacją i edukacją oraz innowacjami, w tym współpracą badawczo-rozwojową. Poprzez warsztaty, doradztwo i coaching wspiera przedsiębiorstwa i inne instytucje w rozwoju i wprowadzaniu zmian. Jej największe talenty wg Gallupa to: empatia, współzależność, osiąganie, uczenie się i wizjoner. Dzięki czemu rozumie nawet skomplikowane współzależności i relacje, a tworzone przez nią rozwiązania są osadzone w wiedzy i umiejętnościach. Pomaga instytucjom w zintegrowaniu działań na rzecz tworzenia odpowiedzialnego wizerunku, zarządzania środowiskiem i społecznej odpowiedzialności biznesu jak również we wdrażaniu niezbędnych zmian.

Współpracuje z liderami i ich zespołami. Zakres prowadzonego przez nią doradztwa i warsztatów obejmuje m.in. komunikację społeczną i interpersonalną (współpraca w zespole, realizacja projektów zespołowych, komunikacja z interesariuszami, publiczne prezentowanie, asertywność, negocjacje, mediacje, networking), innowacje, współpracę badawczo-rozwojową, zarządzanie środowiskiem, uwarunkowania przyrodnicze działalności człowieka, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, oddziaływanie działalności człowieka na środowisko i zdrowie, mitygowanie negatywnych oddziaływań, planowanie przestrzenne, zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu, tematykę rozwoju osobistego obejmującą m.in. zarządzanie czasem, radzenie sobie w sytuacji zmiany, rozwój kariery, analiza i zarządzanie powiązaniami z otoczeniem, zrównoważone życie. Autorka kilkudziesięciu publikacji, autorka i redaktorka naukowa kilku książek, recenzentka artykułów dla kilku czasopism naukowych, współautorka kilkudziesięciu raportów oddziaływania na środowisko. Współzałożycielka i wiceprezeska ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych. Członkini Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Kapituły Programu Stypendialnego MPWiK w m.st. Warszawie S.A.. Organizatorka i prelegentka licznych konferencji i seminariów. Pasjonatka zrównoważonego życia. Ekspertka i trenerka, która dzięki kompetencjom coacha potrafi skutecznie wprowadzać zmiany w działaniu pracowników i zespołów firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz ich liderów. Odnosi sukcesy także w pracy z osobami indywidualnymi.

około 200
około 130
około 2000
około 250
około 200
ponad 5000
56

Katalizator Zmian współpracował z m.in.:

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus, przedsiębiorcy funkcjonujący m.in. na terenie i w okolicy miast: Gdańsk, Lublin, Łódź, Radom, Starachowice, Warszawa, parków krajobrazowych: Tucholskiego, Wdeckiego, Chełmińskiego, Nadwiślańskiego, Górznieńsko-Lidzbarskiego.

Ekspert Katalizatora Zmian współpracował ponadto z m.in.:

uczelniami i instytucjami badawczymi, np.:
Uniwersytet Warszawski, Universiteit Twente – Holandia, University of Southampton – Wielka Brytania, Lunds Universitet – Szwecja, Háskóli Íslands -Islandia, University of Sydney – Australia, Univerzita Komenskeho v Bratislave – Słowacja, Helmholtz-Centre for Environmental Research (UFZ) – Niemcy,
instytucjami publicznymi takimi jak np.:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (członek Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko), Ambasada Republiki Indonezji, Starostwo Powiatowe w Płocku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie,
organizacjami pozarządowymi takimi jak np.:
Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych (wiceprezes), Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL (członek zarządu), Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Instytut Metropolitarny, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus, Stowarzyszenie OPTA, WWF,
oraz firmami, np.:
Bureau Veritas Polska, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, Ecorys Polska, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie Warszawy, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Transprojekt Gdański.

Wybrane publikacje

 • Laudy A., Roge-Wiśniewska M. 2021. Nowe znaczenie instytucji kultury – wyzwania dla muzeów w kontekście zmian środowiska przyrodniczego. w: Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych. XIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu Ekologia Humanistyczna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 16–17.10.2019 r. Wydawnictwo Instytutu Badawczego Leśnictwa, ss. 129-142.
 • Lenart W., Roge-Wiśniewska M. 2020. Merytoryczne i społeczne podstawy operacjonalizacji strategii ochrony klimatu. w: Łukaszewska K. (red.) Globalna Odpowiedzialność człowieka – między analizą zjawisk a prognozą etyczną. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, ss. 127–144.
 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla instytucji. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla studentek i studentów. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla uczelni. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. (red.) 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Materiały konferencji „Aplikacyjne prace dyplomowe i inne formy dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem”. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2015, Publicly Involved Spatial Development in the Podkarpackie Voivodship in Poland from an Environmental Point of View, Barometr Regionalny, Analizy i Prognozy, 13, 1, 113-118.
 • Roge-Wiśniewska M., Tomasik K. (red.) 2015, Przejdź na ciemną stronę nocy. Środowiskowe i społeczne skutki zanieczyszczenia światłem. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kantowicz E., Roge-Wiśniewska M. (red.) 2012, Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M., 2010, Environmental management and sustainable development. w: Roge-Wiśniewska M. (red.), Environmental Management and Assessment in Poland. Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office, Warsaw, ss. 15–19.
 • Roge-Wiśniewska M., 2004, Analiza oddziaływań jako narzędzie wspomagające planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na przykładzie gazociągu tranzytowego Jamał – Europa Zachodnia. Problemy Ocen Środowiskowych 1[24], ss. 44–48.
 • biuro@katalizator-zmian.pl
 • +48 609 571 933
 • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian