Ekspert

Małgorzata Roge-Wiśniewska

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska jest certyfikowanym coachem z międzynarodową akredytacją ACC ICF

ACC_WEB

Zapraszam do zapoznania się z kodeksem etycznym ICF (w języku angielskim).

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

Od ponad dwudziestu lat prowadzi szkolenia dla firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz uczy na Uniwersytecie Warszawskim. Zakres prowadzonych przez nią warsztatów obejmuje m.in. komunikację społeczną i interpersonalną (współpraca w zespole, realizacja projektów zespołowych, komunikacja z interesariuszami, publiczne prezentowanie, aasertywność, negocjacje, mediacje, networking), innowacje, współpracę badawczo-rozwojową, zarządzanie środowiskiem, uwarunkowania przyrodni­cze działal­ności człowieka, przeciwdziałanie i adaptację do zamian klimatu, oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem mitygowania negatywnych oddziaływań, planowanie przestrzenne, zrównoważony rozwój, społecznej odpowiedzialności biznesu, tematyka rozwojowa obejmująca m.in. zarządzanie czasem, radzenie sobie w sytuacji zmiany, rozwój kariery, zrównoważone życie. Autorka kilkudziesięciu publikacji, autorka i redaktorka naukowa kilku książek, recenzentka artykułów dla kilku czasopism naukowych, współautorka kilkudziesięciu raportów oddziaływania na środowisko. Wiceprezeska ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych. Członkini Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Kapituły Programu Stypendialnego MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Ekspertka programu Climate Leadership wspieranego przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, a realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Organizatorka i prelegentka licznych konferencji i seminariów. Pomaga firmom i instytucjom m.in. w zintegrowaniu działań na rzecz zarządzania środowiskiem, społecznej odpowiedzialności oraz tworzenia odpowiedzialnego wizerunku jak również we wdrażaniu niezbędnych zmian.

Coach z międzynarodową akredytacją ACC ICF.  Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu i doświadczeniu zawodowemu oraz talentom takim jak empatia, współzależność, osiąganie, uczenie się i wizjoner, rozumie skomplikowane współzależności i relacje m.in. pomiędzy działalnością firm a otaczającym je środowiskiem przyrodniczym i społecznym, a tworzone przez nią rozwiązania są osadzone w wiedzy i umiejętnościach. Pasjonatka zrównoważonego życia. Ekspertka i trenerka, która dzięki kompetencjom coacha potrafi skutecznie wprowadzać zmiany w działaniu profesorów, doktorantów, studentów jak i pracowników firm, instytucji publicznych czy organizacji pozarządowych.

121
117
1453
219
103
4568
52

Katalizator Zmian współpracował z m.in.:

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, przedsiębiorcy funkcjonujący m.in. na terenie i w okolicy miast: Gdańsk, Lublin, Łódź, Radom, Starachowice, Warszawa, parków krajobrazowych: Tucholskiego, Wdeckiego, Chełmińskiego, Nadwiślańskiego, Górznieńsko-Lidzbarskiego.

Ekspert Katalizatora Zmian współpracował ponadto z m.in.:

uczelniami i instytucjami badawczymi, np.:
Uniwersytet Warszawski, Universiteit Twente – Holandia, University of Southampton – Wielka Brytania, Lunds Universitet – Szwecja, Háskóli Íslands -Islandia, University of Sydney – Australia, Univerzita Komenskeho v Bratislave – Słowacja, Helmholtz-Centre for Environmental Research (UFZ) – Niemcy
instytucjami publicznymi takimi jak np.:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (członek Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko), Ambasada Republiki Indonezji, Starostwo Powiatowe w Płocku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
organizacjami pozarządowymi takimi jak np.:
Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych (wiceprezes), Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL (członek zarządu), Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Instytut Metropolitarny, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus, WWF,
oraz firmami, np.:
Bureau Veritas Polska, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie Warszawy, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Transprojekt Gdański

Wybrane publikacje

 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla instytucji. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla studentek i studentów. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla uczelni. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. (red.) 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Materiały konferencji „Aplikacyjne prace dyplomowe i inne formy dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem”. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2015, Publicly Involved Spatial Development in the Podkarpackie Voivodship in Poland from an Environmental Point of View, Barometr Regionalny, Analizy i Prognozy, 13, 1, 113-118.
 • Roge-Wiśniewska M., Tomasik K. (red.) 2015, Przejdź na ciemną stronę nocy. Środowiskowe i społeczne skutki zanieczyszczenia światłem. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kantowicz E., Roge-Wiśniewska M. (red.) 2012, Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M., 2010, Environmental management and sustainable development. w: Roge-Wiśniewska M. (red.), Environmental Management and Assessment in Poland. Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office, Warsaw, ss. 15–19.
 • Roge-Wiśniewska M., 2004, Analiza oddziaływań jako narzędzie wspomagające planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na przykładzie gazociągu tranzytowego Jamał – Europa Zachodnia. Problemy Ocen Środowiskowych 1[24], ss. 44–48.
 • biuro@katalizator-zmian.pl
 • +48 609 571 933
 • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian