Oferta

Zarządzanie i komunikacja

Warsztaty, doradztwo, mentoring i coaching dla zarządzania firmami, zespołami i projektami oraz komunikacji interpersonalnej i społecznej.

Zmiany i innowacje dla rozwoju

Warsztaty, doradztwo i coaching dla innowacji i wdrażania koniecznych zmian oraz współpracy badawczo-rozwojowej.

Droga do szczęścia i spełnienia

Warsztaty, doradztwo, coaching i mentoring dla harmonii wewnętrznej, zrozumienia własnych potrzeb, aspiracji, talentów, przekonań, sposobu myślenia  w celu znalezienia drogi do szczęścia i spełnienia w życiu prywatnym i zawodowym.

Zrównoważone życie

Wsparcie w poszukiwaniu zrównoważonego życia, tj. życia szczęśliwego, spójności wewnętrznej i pozytywnych relacji z otoczeniem, równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, wygodą a poszanowaniem zasobów.

Szukasz pomysłu na prezent? Wykup Kartę Prezentową Rozwój Zawodowy, Kartę Prezentową Rozwój Osobisty lub Kartę Prezentową Zrównoważone Życie obejmującą coaching lub trening w zakresie oferowanym przez Katalizator Zmian. Tematy i formę pracy wybierze osoba obdarowana.


Pięć Kroków do Sukcesu, czyli jak to działa

Kontakt


Skontaktuj się w wygodny dla Ciebie sposób: telefonicznie, mailowo, lub poprzez media społecznościowe.

Spotkanie


Umówimy się na spotkanie, podczas którego określimy zakres i formy współpracy.

Analiza


Na tym etapie nastąpi analiza twoich potrzeb.

Rozwiązania


Wyniki analizy dadzą podstawę, do wygenerowania propozycji rozwiązań i wypracowania ostatecznych rozwiązań do wdrożenia.

Wdrożenie


Po obustronnej akceptacji propozycji rozwiązań, przystępujemy do ostatniego etapu, czyli do wdrażania zmian.


Spotkajmy się i przedyskutujmy możliwości i formy współpracy.


Katalizator Zmian współpracował m.in. z:

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ,Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ekspert Katalizatora Zmian współpracował ponadto z m.in. z:

uczelniami i instytucjami badawczymi, np.:
Uniwersytet Warszawski (wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny), Háskóli Íslands -Islandia, Helmholtz -Centre for Environmental Research (UFZ) – Niemcy, Lunds Universitet – Szwecja, University of Southampton – Wielka Brytania, University of Sydney – Australia, Univerzita Komenskeho v Bratislave – Słowacja, Universiteit Twente – Holandia,
instytucjami publicznymi takimi jak np.:
Ambasada Republiki Indonezji, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Płocku,
organizacjami pozarządowymi takimi jak np.:
Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Instytut Metropolitarny, Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL, Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych, Stowarzyszenie OPTA, WWF
oraz firmami, np.:
Amazon, Bureau Veritas Polska, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, Centrum Pomocy Profesjonalnej, Corning, Ecorys Polska, Emerson, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Transprojekt Gdański.

W zależności od potrzeb Katalizator Zmian angażuje odpowiednich ekspertów i trenerów.

Właścicielką i głównym ekspertem Katalizatora Zmian jest dr Małgorzata Roge-Wiśniewska.

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian