Inspiracje

Program wielkoskalowego coachingu w służbie wdrażania prośrodowiskowych działań ludzi

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy uczestniczył w międzynarodowym projekcie polegającym na zmianie zachowania mieszkańców Warszawy w zakresie zużycia energii. Wykorzystano w nim narzędzie GD6D wypracowane przez francuską firmę E3D-Environnement ułatwiające równoległą pracę nad zmianą zachowania tysięcy osób, dzięki m.in. wykorzystaniu aplikacji na smartfony oraz zorganizowaniu call-center.
Więcej.

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian