Inspiracje

Dynamiczna mapa jakości powietrza – aktualne prognozy występowania smogu

Aktualizowana co godzinę mapa pokazuje ilość pyłu zawieszonego w powietrzu wskazując przy tym w jakim stopniu jest to efekt napływu zanieczyszczeń z terenów sąsiednich oraz źródła jego emisji w danym miejscu w podziale na liniowe, powierzchniowe, punktowe. Mapa jest walidowana wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska a kalibrowana wskazaniami inteligentnej sieci sensorów.

Z mapy mogą korzystać np. mieszkańcy zainteresowani jakością powietrza, samorządy czy firmy konsultingowe. Wykorzystywać ją można w edukacji ekologicznej czy jako narzędzie angażujące mieszkańców do działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Mieszkańcy mogą z niej korzystać przy planowaniu aktywności w danym dniu, np. przy decydowaniu gdzie w danym dniu warto wyjść na spacer z dzieckiem czy pobiegać, a których terenów unikać.

Na początek szczegółowe analizy są wykonywane dla Dąbrowy Górniczej. Niemniej firma Atmoterm jest otwarta na współpracę z innymi miastami i regionami.

Więcej.

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian