Inspiracje

Powstało RCE Warsaw Metropolitan

Dzięki staraniom Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem powstało RCE Warsaw Metropolitan należące do sieci Regionalnych Centrów Ekspertyz Edukacyjnych dla Zrównoważonego Rozwoju (ang. Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development) afiliowanych przy United Nations University. Na świecie istnieje 159 takich centrów, z czego Europie 42, a w Europie Środkowo-Wschodniej 7.

Idea światowej sieci RCE powstała w United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS) w 2003 r. dzięki wsparciu Ministerstwa Środowiska Japonii, jako odpowiedź na rezolucję UNDESD. Na początku była to sieć uczelni wyższych, ale obecnie mogą należeć do niej także inne instytucje działające na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju (dalej: ZR).

Celem sieci jest wdrażanie celów ZR w lokalnych społecznościach. Ideą sieci RCE jest stworzenie wielosektorowej i interdyscyplinarnej platformy skupiającej instytucje, które zazwyczaj nie pracują razem. Dzięki temu RCE mają wyjątkowe możliwości tworzenia rozwiązań dla wyzwań ZR, w szczególności poprzez dialog, edukację i uczenie się. Mogą wpływać na politykę na szczeblu krajowym, regionalnym, a przede wszystkim lokalnym, testować nowe rozwiązania oraz doradzać i pracować nad dostosowaniem polityki do przyszłych działań koniecznych dla realizacji celów ZR. Pomagają także przygotować lokalnych liderów wyposażając ich w narzędzia i informacje niezbędne do mądrych i zrównoważonych decyzji w przyszłości. Ponadto RCE wspierają innowacje i nowe podejścia do ZR oraz przekładają istniejącą wiedzę na konkretne, lokalne i ponadlokalne działania umożliwiające podejmowanie zrównoważonych decyzji zarówno przez społeczności jak i poszczególnych mieszkańców. Podsumowując: misją sieci RCE jest transfer globalnych technologii, wiedzy i doświadczeń do lokalnych społeczności i upowszechnianie na świecie lokalnych najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez poszczególne RCE.

Listy intencyjne w sprawie dołączenia co RCE należy przesyłać do Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem UW, koordynatora Centrum. Więcej szczegółów wraz z listą partnerów.

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian