Inspiracje

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ) „Studiami z Przyszłością”

Studia te zaliczane są do najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. W tym roku otrzymały aż trzy certyfikaty: “Studia z Przyszłością” za studia I i II stopnia oraz „Laur Innowacji”. Certyfikatem “Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy oraz zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

MSOŚ nie są uwzględniane w rankingu Perspektyw, gdyż są kierunkiem międzywydziałowym. Są realizowane przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem we współpracy aż z siedmioma Wydziałami, tj. Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Geografii i Studiów Regionalnych, Prawa i Administracji, Nauk Ekonomicznych. Każdy student ma możliwość napisania pracy dyplomowej w wybranej jednostce UW współtworzącej studia.

Oferta MSOŚ: http://msos.uw.edu.pl/pl/kandydat/oferta-studiow/dlaczego-warto

Rekrutacja: https://irk.uw.edu.pl/index.php

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian