Inspiracje

Wykład otwarty UCBS: Uzgodnienia międzynarodowe a kultura prawna zrównoważonego rozwoju

Tytuł cyklu:
Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce: Międzynarodowe umowy – czy są skuteczne wobec wyzwań globalnych?

Kiedy:
czwartek 14 marca 2019 r. o godz. 16.00

Gdzie:
Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów – aula „A”
ul. Pasteura 5 A w Warszawie,
Kampus Ochota UW

Prowadzący:
dr. Leszek Karski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Ekologii i Bioetyki

Zakres wystąpienia:

 • uzgodnienia międzynarodowe ochrony środowiska – skala, praktyka i umowy;
 • Skuteczność i zmiana zachowań;
 • Przyczyny skuteczności i nieskuteczności; Kultura prawna;
 • Zrównoważony rozwój – zmiana i aktywność;
 • Wpływ umów na zmianę praktyki i reakcja zwrotna;
 • Dostosowanie prawa narodowego;
 • Egzekucja administracyjna i sądowa;
 • Wdrożenie – Środowiskowa Odpowiedzialność Biznesu i odpowiedzialność człowieka;
 • Odpowiedzialność państw.

Krótka informacja o prowadzącym:
Dr Leszek Karski – doktor nauk prawnych: specjalizuje się w prawie zrównoważonego rozwoju, w szczególności w prawie klimatycznym, energetycznym i ochrony zdrowia. Od 2006 roku uczestniczy w procesie klimatycznym pod auspicjami Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Od 2016 roku uczestniczy w procesie Środowisko
i Zdrowie pod auspicjami WHO Europe. Współpracuje z biznesem i administracją publiczną w obszarze odpadów, energii i zdrowia. Inicjował sprawę wygraną przez RP przeciwko Komisji – obszar systemu handlu uprawnieniami do emisji. Przygotowywał argumenty dotyczące zrównoważonego rozwoju w wygranej sprawie Mazowsza przed TK dotyczącej tzw. janosikowego. Jest członkiem rady nadzorczej Mazowieckiego oddziału NFZ, wiceprzewodniczącym rady naukowej Instytutu Ochrony Środowiska oraz członkiem rady naukowej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Jest adiunktem w Instytucie Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prowadzi wykłady z prawa energetycznego na Politechnice Warszawskiej (MEiL) oraz z prawa i polityki zrównoważonego rozwoju w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Organizator:
Uniwersytet Warszawski – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS)
www.ucbs.uw.edu.pl

Wstęp wolny.

Komentarze (0)

 • biuro@katalizator-zmian.pl
 • +48 609 571 933
 • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian