Inspiracje

13. edycja konkursu RAPORTY SPOŁECZNE

W konkursie mogą startować przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych poprzez zgłoszenie raportu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Do konkursu można zgłosić także raport zintegrowany.

Kategorie:
najlepszy raport zintegrowany
najlepszy raport społeczny
najlepszy debiut
nagroda internautów
nagroda jury dziennikarzy
nagroda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Organizatorzy:
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Deloitte

Koszt:
bezpłatny

Termin zgłoszeń:
05. sierpnia 2019

Zgłoszenia:

Zgłoszenie do konkursu

Więcej o konkursie:
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/start-konkursu-na-najlepsze-raporty-spoleczne/?fbclid=IwAR1OgE0Ux-0PwxH-5z7XUfhdPgx5DwYix481t94-2zsNdp0EPN_SEltG_3U

Ogłoszenie wyników:
podczas gali podsumowującej konkurs w październiku 2019.

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian