Inspiracje

Konferencja online: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w sektorze publicznym

Celem konferencji jest prezentacja dobrych praktyk realizowanych w urzędach i instytucjach państwowych a także dyskusja na temat wyzwań związanych ze szczeblem lokalnym, budowaniem zrównoważonych, odpornych miast i społeczności. Konferencja będzie również okazją do upowszechnienia wyników prac Grupy roboczej tj. bazy dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności administracji publicznej dostępnej na portalu GOV.pl oraz podręcznika “Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność organizacji. Podręcznik dla administracji centralnej“.

Data:
15 stycznia 2021 r., godz. 9:30 – 15:30

Miejsce:
online

Program:
9:30 – 9:45 Otwarcie konferencji
9:45 – 10:00 Wykład wprowadzający – Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
10:00 – 10:25 Prezentacja podręcznika z pytaniami – Liliana Anam, Manager Zarządzający CSRInfo, Przewodnicząca Grupy roboczej ds. odpowiedzialnej administracji
10:25 – 11:10 Prezentacja dobrych praktyk – Karolina, Rzecznik Prasowy Prezesa GUS, Przewodnicząca Grupy roboczej ds. odpowiedzialnej administracji
11:10 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:15 Prezentacja dobrych praktyk – Karolina, Rzecznik Prasowy Prezesa GUS
12:15 – 13:15 Wyzwania na poziomie centralnym i regionalnym oraz prezentacje dobrych praktyk – panel dyskusyjny
13:15 – 14:00 Przerwa
14:00 – 14:25 Wyzwania zrównoważonych miast i społeczności – Kamil Wyszkowski, Prezes Rady Programowej UN Global Compact w Polsce
14:25 – 15:25 Kierunki rozwoju polskich miast – panel dyskusyjny
15:25 – 15:30 Zakończenie

Organizator:
Grupa robocza ds. społecznie odpowiedzialnej administracji
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Więcej:
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-administracji

Rejestracja:
https://www.webankieta.pl/ankieta/570370/konferencja-online-na-temat-spolecznej-odpowiedzialnosci-administracji-17112020-r-godz-900-1500.html

 

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian