Inspiracje

Webinarium: Należyta staranność w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw

Podczas webinarium omówione zostanie zagadnienie należytej staranności (due diligence), które będzie miało istotne znaczenie w niedługiej przyszłości, w związku z planowaną dyrektywą UE w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Przedstawiona zostanie polska wersja językowa Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej.

Wydarzenie otworzy Pan Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Wśród prelegentów: członkini Zespołu – Pani Beata Faracik, Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu oraz ekspertka OECD – Pani Barbara Bijelic.

Kiedy:
19 maja 2022 r., w godz. 10.00-11.30

Miejsce:
online

Organizator:
Krajowy Punkt Kontaktowy OECD (KPK OECD)

Dla kogo:
przedstawiciele biznesu, związków zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji branżowych i organizacji społecznych

Transmisja na żywo na kanałach:
YouTube MFiPR: https://www.youtube.com/watch?v=WRNiQ3-Z5ZA
Facebooku MFiPR: https://www.facebook.com/MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej/

Nagrania:
Należyta staranność w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw: https://www.youtube.com/watch?v=SbFxIgGsGBk
Due dilligence in responsible supply chains: https://www.youtube.com/watch?v=iLkqaMOwmao

Materiały:
Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności
Due Diligence Guidance for RBC 2018
Więcej: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wytyczne-dotyczace-nalezytej-starannosci

 

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian