Inspiracje

Zrównoważone finanse – nowe studia podyplomowe na UW

Zrównoważone finanse – Podyplomowe Studium Prawno-Finansowe to nowe studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim startujące już w październiku br. przeznaczone dla wszystkich osób pragnących zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę na temat idei zrównoważonych finansów (ang. sustainable finance) wprowadzanej obecnie do mechanizmów funkcjonowania sektora finansowego.

Zakres studiów:
obejmuje szerokie spektrum zagadnień, m.in. zarządzanie i szacowanie ryzyka klimatycznego i środowiskowego, zrównoważone inwestowanie, kredytowanie, produkty finansowe i indeksy giełdowe, zielone obligacje, raportowanie ESG, praktyczne aspekty wdrażania ESG przez sektor ubezpieczeń.

Wykładowcy m.in.:
prof. dr hab. Szymon Malinowski, prof. dr hab. Wiktor Kotowski, dr Robert Rybski (kierownik studiów), dr Michał Kurtyka, dr Piotr Otawski oraz wiele innych wykładowców i praktyków, w tym przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Dla kogo:
absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł magistra lub równorzędny zainteresowani problematyką zrównoważonych finansów.

Tryb studiów:
studia zaoczne – zjazdy w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie. Dopuszczalny udział w większości zajęć w formie zdalnej.

Wymóg ukończenia:
przygotowanie pracy dyplomowej w ramach seminarium pod opieką wyznaczonego pracownika UW na interesujący Uczestnika temat (uzgodniony z Opiekunem). W trakcie studiów nie będą przeprowadzane egzaminy.

Program studiów:
https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-zrownowazone-finanse-podyplomowe-studium-prawno-finansowe/program-st-podyp-zrownowazone-finanse

Więcej:
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2022/programme/SP-ZF_PSPF/?from=registration:PODYPL2022#Program_studi_w

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian