Inspiracje

Seminarium online SKOŚ: Planowanie przestrzenne – wciąż niesprawna podstawa ocen oddziaływania na środowisko

Seminarium online Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych (SKOŚ) z cyklu „Aktualne problemy ocen środowiskowych”
pt. „Planowanie przestrzenne – wciąż niesprawna podstawa ocen oddziaływania na środowisko”

Kiedy:
08. marca 2023 r., w godz. 13.00–15.000

Miejsce:
online w Google Meet

Wykład:
dr Janusz Radziejowski,
Wszechnica Polska Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

Powitanie i prowadzenie dyskusji:
dr Małgorzata Roge-Wiśniewska,
Katalizator Zmian, SKOŚ, International Coaching Federation (ICF)

dr Janusz Radziejowski, dr nauk geograficznych, emerytowany profesor Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, specjalista w zakresie planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska i przyrody. W Instytucie Ochrony Środowiska kierował projektami dotyczącymi tworzenia obszarów chronionych. W latach 1998–2001 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Głównego Konserwatora Przyrody oraz był członkiem Zespołu Negocjacyjnego o Członkostwo Polski w UE odpowiedzialnym za ochronę środowiska. Były członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska i Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej. Uczestniczył w międzynarodowych Konferencjach Parków w Durbanie oraz w Sydney. Członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich. Autor licznych publikacji z zakresu kształtowania obszarów chronionych.

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska – trener i wykładowca akademicki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie komunikacji, zarządzania, innowacji, zrównoważonego rozwoju oraz coach z międzynarodową akredytacją na poziomie profesjonalnym PCC ICF pracujący z zespołami, managerami i liderami firm.

Organizator:
Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych (SKOŚ)

Rejestracja:
Rejestracja jest obowiązkowa – https://bit.ly/SKOS_2023-03-08
Seminaria są bezpłatne przy otwartej dostępności ogólnokrajowej, instytucjonalnej i indywidualnej.

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian