Rozwój osobisty i zawodowy

Dla firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz klientów indywidualnych, zwłaszcza kadry zarządzającej różnych szczebli, nauczycieli akademickich i naukowców.

Oferujemy wsparcie w:

 • podejmowaniu ważnych decyzji,
 • rozwoju kompetencji komunikacji interpersonalnej,
 • tworzeniu dobrych relacji,
 • pracy zespołowej,
 • budowaniu pewności siebie,
 • autoprezentacji,
 • przygotowaniu do wystąpień publicznych,
 • kreowaniu wizerunku,
 • radzeniu sobie ze stresem oraz sytuacjami konfliktowymi,
 • uświadomieniu i zmianie nawyków i przekonań kształtujących życie i relacje,
 • zarządzaniu czasem,
 • asertywnym zarządzaniu zasobami,
 • zwiększeniu motywacji i efektywności,
 • planowaniu i realizacji celów.

Zapraszamy:

 • kadrę zarządzającą wszystkich szczebli,
 • właścicieli firm,
 • nauczycieli akademickich i naukowców,
 • osoby indywidualne.

Realizowane za pomocą:  szkolenia, warsztaty, mentoring i coaching w zależności od preferencji klienta. Praca z klientami indywidualnymi, zespołami i grupami, w tym w ramach grup wsparcia.

Współpraca z kadrą zarządzającą firm, instytucji publicznych i organizacji m.in. w:

 • podejmowaniu strategicznych decyzji,
 • planowaniu rozwoju firmy, instytucji lub organizacji,
 • prowadzeniu właściwej komunikacji z interesariuszami,
 • planowaniu działań na rzecz społecznej odpowiedzialności (CSR), ochrony i zarządzania środowiskiem, zrównoważonego rozwoju dopasowanych do strategicznych celów,
 • kształtowaniu wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie dzięki umiejętnemu wykorzystaniu działań podejmowanych na rzecz CSR, ochrony i zarządzania środowiskiem, zrównoważonego rozwoju, marketingu i reklamy,
 • tworzeniu nowych strategii i projektów oraz w realizacji dotychczasowych.

Współpraca z nauczycielami akademickimi i naukowcami obejmująca m.in. odpowiedź na pytania:

 • Jak zaplanować swoją karierę?
 • Jak przekuć wyniki badań w korzyści finansowe?
 • Jak łączyć dydaktykę z rozwojem kariery naukowej?
 • Opiekun czy tutor? Style opiekowania się pracami dyplomowymi.

Współpraca z osobami indywidualnymi w zależności od ich potrzeb, np:

 • podejmowanie ważnych decyzji,
 • rozwój kompetencji komunikacji interpersonalnej,
 • tworzenie dobrych relacji,
 • budowanie pewności siebie,
 • radzenie sobie ze stresem oraz sytuacjami konfliktowymi,
 • uświadomienie oraz zmiana nawyków i przekonań kształtujących życie i relacje,
 • zarządzanie czasem,
 • zwiększenie motywacji i efektywności,
 • planowanie i realizacja celów.

Realizowane za pomocą: warsztaty, doradztwo, mentoring i coaching indywidualny.

Dbasz o rozwój swoich pracowników? Wykup warsztat lub coaching indywidualny, w zależności od potrzeb firmy, proponowany pracownikom jako nagroda lub standardowy element działań CSR.

Chcesz zrobić prezent swoim pracownikom? Wykup Kartę Prezentową Rozwój Zawodowy, Kartę Prezentową Rozwój Osobisty lub Kartę Prezentową Zrównoważone Życie obejmującą coaching lub trening w zakresie oferowanym przez Katalizator Zmian. Tematy i formę pracy wybierze osoba obdarowana.

Zobacz również

 • biuro@katalizator-zmian.pl
 • +48 609 571 933
 • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian