Rozwój osobisty i zawodowy

Dla firm, instytucji i klientów indywidualnych, zwłaszcza managerów różnych szczebli oraz nauczycieli akademickich i naukowców.

Oferujemy wsparcie w:

 • podejmowaniu ważnych decyzji,
 • rozwoju kompetencji komunikacji interpersonalnej,
 • tworzeniu dobrych relacji,
 • budowaniu pewności siebie,
 • autoprezentacji,
 • przygotowaniu do wystąpień publicznych,
 • kreowaniu wizerunku,
 • radzeniu sobie ze stresem oraz sytuacjami konfliktowymi,
 • uświadomieniu sobie nawyków i przekonań kształtujących życie,
 • zarządzaniu czasem,
 • asertywnym zarządzaniu zasobami,
 • zwiększeniu efektywności,
 • planowaniu i realizacji celów.

Zapraszamy:

 • menedżerów wszystkich szczebli,
 • właścicieli firm,
 • nauczycieli akademickich i naukowców,
 • osoby indywidualne.

Realizowane za pomocą:  szkolenia, warsztaty, mentoring i coaching w zależności od preferencji klienta. Praca z klientami indywidualnymi, zespołami i grupami, w tym w ramach grup wsparcia.

Współpraca z managerami i zarządami firm i innych instytucji w:

 • podejmowaniu strategicznych decyzji,
 • planowaniu rozwoju firmy,
 • prowadzeniu właściwej komunikacji z interesariuszami,
 • planowaniu dopasowanych do celów instytucji działań na rzecz społecznej odpowiedzialności (CSR), ochrony i zarządzania środowiskiem, zrównoważonego rozwoju,
 • kształtowaniu wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie dzięki umiejętnemu wykorzystaniu działań podejmowanych przez firmę lub instytucję  na rzecz CSR, ochrony i zarządzania środowiskiem, zrównoważonego rozwoju, marketingu i reklamy,
 • tworzeniu nowych strategii i projektów oraz w realizacji dotychczasowych.

Praca z nauczycielami akademickimi i naukowcami obejmująca odpowiedź na pytania:

 • Jak zaplanować swoją karierę?
 • Jak przekuć wyniki badań w korzyści finansowe?
 • Jak łączyć dydaktykę z rozwojem kariery naukowej?
 • Opiekun czy tutor? Style opiekowania się pracami dyplomowymi.

Realizowane za pomocą: warsztaty, doradztwo, mentoring i coaching indywidualny.

Dbasz o rozwój swoich pracowników? Wykup warsztat lub coaching indywidualny, w zależności od potrzeb firmy, proponowany pracownikom jako nagroda lub standardowy element działań CSR.

Chcesz zrobić prezent swoim pracownikom? Wykup Kartę Prezentową Rozwój Zawodowy, Kartę Prezentową Rozwój Osobisty lub Kartę Prezentową Zrównoważone Życie obejmującą coaching lub trening w zakresie oferowanym przez Katalizator Zmian. Tematy i formę pracy wybierze osoba obdarowana.

Zobacz również

 • biuro@katalizator-zmian.pl
 • +48 609 571 933
 • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian