Odpowiedzialny Wizerunek

Wykorzystywanie działań na rzecz społecznej odpowiedzialności (CSR), zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w wizerunku firmy.

Innowacje dla rozwoju

Warsztaty, doradztwo i coaching dla innowacji i wdrażania koniecznych zmian oraz współpracy badawczo-rozwojowej.

Rozwój osobisty i zawodowy

Dla firm, instytucji i klientów indywidualnych, zwłaszcza managerów różnych szczebli oraz nauczycieli akademickich i naukowców.

Zrównoważone życie

Wsparcie w poszukiwaniu zrównoważonego stylu życia, tj. życia zgodnego w wartościami i potrzebami, w równowadze pomiędzy pracą a życiem osobistym, wygodą a poszanowaniem zasobów.

Od inspiratora do przewodnika:
coaching, trening, doradztwo w podążaniu ścieżką zrównoważonego rozwoju,
społecznej odpowiedzialności oraz innowacji.
dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

Ekspert Katalizatora Zmian

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska jest certyfikowanym coachem z międzynarodową akredytacją ACC ICF

ACC_WEB

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

Wykładowca akademicki, trener, coach z międzynarodową akredytacją ACC ICF, ekspert w zakresie zarządzania środowiskiem, ocen środowiskowych, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Zaangażowany także w rozwijanie współpracy badawczo-rozwojowej uczelni i biznesu obejmującej m.in. aplikacyjne prace dyplomowe. Poprzez warsztaty, doradztwo i coaching wspiera przedsiębiorstwa i inne instytucje w rozwoju i wprowadzaniu zmian.

Pomaga instytucjom w zintegrowaniu działań na rzecz tworzenia odpowiedzialnego wizerunku, zarządzania środowiskiem i społecznej odpowiedzialności biznesu jak również we wdrażaniu niezbędnych zmian.

83
4196
777
61
52
111
165

Pięć Kroków do Sukcesu, czyli jak to działa

Kontakt


Skontaktuj się w wygodny dla Ciebie sposób: telefonicznie, mailowo, lub poprzez media społecznościowe.

Spotkanie


Umówimy się na spotkanie, podczas którego określimy zakres i formy współpracy.

Analiza


Na tym etapie nastąpi analiza twoich potrzeb.

Rozwiązania


Wyniki analizy dadzą podstawę, do wygenerowania propozycji rozwiązań i wypracowania ostatecznych rozwiązań do wdrożenia.

Wdrożenie


Po obustronnej akceptacji propozycji rozwiązań, przystępujemy do ostatniego etapu, czyli do wdrażania zmian.

Spotkajmy się - nadchodzące wydarzenia

Katalizator Zmian współpracował m.in. z:

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Ekspert Katalizatora Zmian współpracował ponadto z m.in. z firmami:

Transprojekt Gdański, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, Starostwo Powiatowe w Płocku, przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian