Inspiracje

Recykling wody szarej i wody deszczowej ważnym elementem zrównoważonego gospodarowania wodą

W dobie coraz ostrzejszych deficytów wody słodkiej oraz nasilających się zdarzeń powodziowych recykling wody szarej i wody deszczowej staje się szczególnie ważnym działaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest wiele systemów i rozwiązań w tym zakresie, np. różnego rodzaju filtry, zbiorniki naziemne i podziemne. Wodę szarą czyli wodę z umywalek czy pryszniców można wykorzystać do np. spłukiwania toalet czy do mycia powierzchni zanieczyszczonych.

Wodę deszczową z dachów i innych powierzchni czystych można zatrzymywać w zbiornikach i wykorzystać do podlewania zieleni, spłukiwania toalet itp. Można ją nawet oczyścić do parametrów wody pitnej. Jej nadmiar można gromadzić w stawie, który wzbogaci krajobraz, zasilać będzie wody gruntowe oraz będzie źródłem wody pitnej nie tylko dla ptaków. Recykling wody deszczowej jest świetnym sposobem odciążenia systemów kanalizacji burzowej. Stosowany powszechnie przyczyni się do spłaszczenia fali wezbraniowej w niższych partiach zlewni.

Wprowadzenie ww. rozwiązań i systemów wiąże się oczywiście z inwestycjami, ale pozwolą one obniżyć koszty związane z poborem wody i odprowadzeniem ścieków.

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian