Inspiracje

Obchody Światowego Dnia Mokradeł na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Hasło przewodnie tegorocznych obchodów, zaproponowane przez Sekretariat Konwencji to „Wetlands for Sustainable Urban Future”, czyli „Mokradła dla zrównoważonej przyszłości miast”. Tegoroczne warszawskie obchody poświęcone są relacji bagna – miasta dziś i w czekającej nas przyszłości.

Czy jest w mieście miejsce dla bliskich naturze obszarów podmokłych? Jaką rolę pełnią w aglomeracjach rzeki, ich sąsiedztwo, oczka wodne, jeziora, bagna? Czy jesteśmy w stanie docenić rolę odległych geograficznie mokradeł dla bezpieczeństwa powodziowego miast? A czy gospodarując przestrzenią miejską i będąc jej mieszkańcami możemy poprawić los mieszkańców mokradeł: tych w mieście i poza nim?

Sesja referatowo-dyskusyjna odbędzie się w sobotę 3 lutego, w godzinach 9.00-17.00 w gmachu Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Miecznikowa 1 w Warszawie na Kampusie Ochota).

Prelegenci opowiedzą o wybranych obiektach z Warszawy i innych miast, oraz o roli gospodarki przestrzennej w ich ochronie. Dr Marek Piwowarski, Dyrektor Zarządu Zieleni m. st. Warszawy opowie o tym jak “Bagno wciąga Warszawę”. W warszawskich obchodach Światowego Dnia Mokradeł weźmie także udział pani Katarzyna Nikraszewicz, która wygłosi referat na temat mądrego użytkowania mokradeł jako naczelnej zasady działania Konwencji, a także oficjalnie przekaże certyfikaty dla trzech nowych obszarów ramsarskich w Polsce przedstawicielom Krajowego Sekretariatu Konswencji.
Na „Bazarze idei bagiennych” będzie można podyskutować i obejrzeć materiały z projektów.

Centrum Ochrony Mokradeł i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Zarządem Zieleni m. st. Warszawy zapraszają ponadto na wycieczkę poświęconą mokradłom Warszawy w niedzielę 4 lutego br.

Program sesji referatowej i wycieczki.

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian