Inspiracje

Potrzebujesz innowacyjnych technologii środowiskowych?

Potrzebujesz innowacyjnych technologii środowiskowych? Zapisz się na bezpłatne szkolenie i wnioskuj do NFOŚiGW

Szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Termin:
18.12.2018 r; godz. 8.30:00-14:10

Miejsce:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – sala 102
ul. Konstruktorska 3A
Warszawa

Zakres szkolenia:
– warunki naboru,
– kryteria oceny i kwalifikowalności kosztów,
– wypełnianie wniosku – zapoznanie z GWD (Generatorem Wniosków o Dofinansowanie),
– wymagana dokumentacja,
– finansowe rozliczenie wniosków o płatność w ramach zawartych umów.

Termin zgłoszeń:
do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00

Formularz rejestracyjny: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-dla-sokol/

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian