Inspiracje

Dotacje i ulga na termomodernizację

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej wznowiły nabór wniosków o dofinansowanie likwidacji nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze finansowanego ze środków UE.

Łączna kwota na działania dziesięcioletniego programu wynosi ponad 103 mld zł. Minimalny kwalifikowany koszt inwestycji umożliwiający wnioskowanie o dofinansowanie wynosi 7.000 zł. Maksymalny możliwy koszt pojedynczej inwestycji 53.000 zł. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Maksymalna możliwa stawka dotacji będzie udzielana w przypadku miesięcznego dochodu nie przekraczającego 600 zł na osobę. Na dofinansowanie 30% kosztów kwalifikowanych mogą liczyć gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę wyniesie powyżej 1.600 zł. W przypadku dochodów do 600 zł miesięcznie dotacja obejmie 90% kosztów (patrz: tab. 1. str. 7 programu <http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/czyste_powietrze/1_program_priorytetowy_czyste_powietrze_2019-01-15__003.pdf>).

Dofinansowanie można uzyskać w szczególności na:

 • wymianę pieca i kotła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu – m.in. kotłów kondensacyjnych i pomp ciepła,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • montaż instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych (wyłącznie w formie pożyczki),
 • montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją,
 • wymianę okien i drzwi,
 • docieplenie przegród domu.

Program skierowany jest do:

 • właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą wydzielonego w budynku jednorodzinnym,
 • osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Dodatkowo w 2019 r. można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Dzięki niej można odliczyć maksymalnie 53.000 zł wydatków na termomodernizację, tj. kosztów materiałów budowlanych, urządzeń i usług poniesionych w przeciągu 3 lat. Mogą z niej skorzystać właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych rozliczających się według skali podatkowej, 19 proc. stawki podatku oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

 • dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z innych ulg podatkowych.

Komentarze (0)

 • biuro@katalizator-zmian.pl
 • +48 609 571 933
 • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian