Inspiracje

Ogólnopolska Konferencja „Praca w ochronie środowiska”

IV Edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Praca w ochronie środowiska”

Kiedy:
29 maja 2019 roku
Rejestracja uczestników konferencji od godziny 9:00, uroczyste otwarcie o godzinie 10:00.
Zakończenie planowane jest o godzinie 14:30.

Gdzie:
Aula Schumana Auditorium Maximum) na kampusie Wóycickiego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

Dla kogo:
studenci i absolwenci nauk przyrodniczych, ochrony środowiska i kierunków pokrewnych z placówek edukacyjnych różnych miast Polski, takich jak: Kraków, Katowice, Łódź, Wrocław, Poznań, Opole, Siedlce, Radom, Lublin, Białystok.

Udział słuchaczy w konferencji jest bezpłatny.

Cel konferencji:
przedstawienie potencjalnych ścieżek kariery zawodowej, szans rozwoju, ukazanie wielu możliwości pracy w branży środowiskowej, umożliwienie wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń przez uczestników konferencji oraz zdobycie wiedzy o aktualnych ofertach pracy, staży, praktyk w sektorze ochrony środowiska.

Podczas konferencji przedstawiciele instytucji przedstawią specyfikę pracy w reprezentowanej firmie czy instytucji, zapoznają uczestników z wieloma aspektami funkcjonowania instytucji. W tegorocznej edycji konferencji udział potwierdzili przedstawiciele następujących firm, instytucji publicznych, organizacji społecznych i instytutów badawczych: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Atmoterm, Liga Ochrony Przyrody, Meritum Competence, SUEZ Polska, Główny Urząd Statystyczny, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodatkową atrakcją będą drobne niespodzianki oraz możliwość skonsultowania swojego CV z doradcą zawodowym z Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW, który jest partnerem tegorocznej edycji.

Organizatorzy:
Koło Naukowe Przyrodników UKSW działające przy Instytucie Ekologii i Bioetyki przy wsparciu instytutu oraz Samorządu Studentów UKSW

Zgłoszenia:
https://link.do/rejestracja-praca-w-ochronie-srodowiska

Kontakt z organizatorami: https://www.facebook.com/events/581145832387066/permalink/608158083019174/ lub na stronie www.knp.ieib.edu.pl

Honorowy patronat:
dr hab. Anny Fidelus, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. UKSW.

Partnerzy medialni wydarzenia:
Teraz Środowisko, Sozosfera.pl, EkoDialog oraz PandaTV i Radio UKSW.

Sponsor konferencji:
KIFATO MK

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian