Inspiracje

Przedłużony nabór zgłoszeń do Nagrody FOB „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Nabór zgłoszeń do Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes” za działania zrealizowane w latach 2017 – 2018 został przedłużony.

Zakończenie naboru:
07.06.2019

Kategorie:
– biznes,
– środowisko okołobiznesowe,
– 5 kategorii specjalnych, wybranych przez ekspertów FOB spośród najczęściej podejmowanych tematów w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w latach 2017 – 2018.
Szczegóły nt. kategorii: http://odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda/kategorie/

Główny organizator:
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zgłoszenia do nagrody:
http://odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda/zgloszenie/

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian