Inspiracje

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student – Wynalazca 2019/2020

Dla kogo:
studenci, doktoranci i absolwenci, którzy podczas studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Istnieje możliwość zgłaszania wyników współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Zgłoszenia:
do 25 stycznia 2020 r.

Organizator:
Politechnika Świętokrzyska

Więcej informacji, w tym regulaminformularz, oświadczenie  na stronie: https://tu.kielce.pl/x-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian