Inspiracje

Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej czyli TAK dla Edukacji Klimatycznej

Cel:
Wprowadzenie wiedzy o zmianie klimatu do polskiego systemu edukacji dzięki dialogowi i współpracy wolnej od podziałów partyjnych do roku 2023.

Materiały:
Raport UN GC Network Poland „Edukacja klimatyczna w Polsce” prezentujący możliwe kierunki dalszych działań na rzecz pełnego wdrożenia edukacji klimatycznej. W ramach Okrągłego Stołu wypracowany zostanie kolejny raport, który zostanie ogłoszony w kwietniu 2022.

Link do Raportu:
https://ungc.org.pl/raport-edukacja-klimatyczna-w-polsce/

Organizatorzy i partnerzy:
UN Global Compact Network Poland
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
Polski Klub Ekologiczny
WWF Poland
IKEA
Onet
Spotkanie inaugurujące Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej było wydarzeniem ponad podziałami partyjnymi. Wzięło w nim udział ponad 70 osób – przedstawicielki i przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, reprezentantki i reprezentanci systemu ONZ, świata polityki i nauki, nauczycielki i nauczyciele, organizacje młodzieżowe i pozarządowe. Były obecne wszystkie klubu parlamentarne oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Link do petycji umożliwiający złożenie pod nią podpisu:
https://www.wwf.pl/edukacja-klimatyczna

Podpisy pod petycją w sprawie wprowadzenia rzetelnej edukacji klimatycznej w polskich szkołach złożyło już ponad 60 tys. osób.

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian