Inspiracje

Seminarium online SKOŚ: Analiza wpływu przedsięwzięcia w obszarze zabudowanym miejskim na ludzi i środowisko – warunki komfortu aerosanitarnego

Seminarium online Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych (SKOŚ)
z cyklu „Aktualne problemy ocen środowiskowych”

Wykład:
„Analiza wpływu przedsięwzięcia w obszarze zabudowanym miejskim na ludzi i środowisko – warunki komfortu aerosanitarnego”
Elżbieta Płuska, Marta Marzysz
Atmoterm S.A.

Elżbieta Płuska – chemik, manager z ponad 30 letnim doświadczeniem. Prowadzi zespół badawczo-rozwojowy w firmie Atmoterm, który realizuje innowacyjne projekty tworząc nowe usługi, produkty w obszarze związanym z jakością powietrza, transportem miejskim, zagospodarowaniem przestrzennym i zielenią. Najnowsze prace i granty koncentrują się na pracach związanych z inteligentnymi systemami, platformami do zarządzania jakością powietrza, wyceną usług ekosystemowych zieleni miejskiej oraz modelowaniem warunków jakości życia w miastach.

Marta Marzysz – inżynier ochrony środowiska, starszy kierownik projektu z piętnastoletnim doświadczeniem. Prowadzi zespoły realizujące usługi związane z procedurami inwestycyjnymi, w szczególności przedsięwzięcia developerskie oraz przemysłowe.

Powitanie i prowadzenie dyskusji:
dr Małgorzata Roge-Wiśniewska,
Katalizator Zmian, SKOŚ, International Coaching Federation (ICF)
– trener i wykładowca akademicki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie komunikacji, zarządzania, innowacji, zrównoważonego rozwoju oraz coach z międzynarodową akredytacją na poziomie profesjonalnym PCC ICF pracujący z zespołami, managerami i liderami firm.

Kiedy:
11. stycznia 2023 r., w godz. 13.00-15.000

Miejsce:
online w Google Meet

Organizator:
Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych (SKOŚ)

Rejestracja:
Rejestracja jest obowiązkowa – https://bit.ly/SKOS_2023-01-11
Link do seminarium wyświetli się w formularzu rejestracyjnym tuż po jego wysłaniu. Dodatkowo przesłany zostanie w przeddzień seminarium w emailu przypominającym o wydarzeniu.

Seminaria są bezpłatne przy otwartej dostępności ogólnokrajowej, instytucjonalnej i indywidualnej.

 

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian