Odpowiedzialny Rozwój

Wykorzystywanie działań na rzecz społecznej odpowiedzialności (CSR), zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w wizerunku firmy.

Wsparcie m.in. w zakresie:

  • weryfikacji atutów i możliwości działań na ich rzecz obejmującej diagnozę dotychczasowych działań wpisujących się w cele zrównoważonego rozwoju,
  • planowania dopasowanych do celów firmy działań na rzecz społecznej odpowiedzialności (CSR), ochrony i zarządzania środowiskiem,
  • zintegrowania działań na rzecz podstawowej działalności, ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem, społecznej odpowiedzialności (CSR), marketingu i reklamy,
  • tworzenia nowych strategii i projektów oraz w realizacji dotychczasowych.

 

Cele zrównoważonego rozwoju

Realizowane za pomocą: warsztaty, doradztwo, mentoring i coaching – liczba godzin i forma uzależniona od potrzeb firmy lub
instytucji.

Dbasz o rozwój swoich pracowników? Wykup warsztat lub coaching indywidualny, w zależności od potrzeb firmy, proponowany pracownikom jako nagroda lub standardowy element działań CSR.

Chcesz zrobić prezent swoim pracownikom? Wykup Kartę Prezentową Rozwój ZawodowyKartę Prezentową Rozwój Osobisty lub  Kartę Prezentową Zrównoważone Życie obejmującą coaching lub trening w zakresie oferowanym przez Katalizator Zmian. Tematy i formę pracy wybierze osoba obdarowana.

Zobacz również

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian